Business Transformation

I en verden hvor forandringshastigheden stiger og stiger, er der er ingen tvivl om, at organisatoriske transformationer er kommet for at blive – det er et vilkår. For ikke at blive overhalet inden om er virksomheder nødt til løbende at investere i nye tiltag, der kan klæde dem på til fremtiden og gøre dem i stand til hurtigt at kunne omstille sig. Selvom det kan være dyrt, er langsigtede investeringer ofte langt mere rentable end ingen investeringer – eller for sene investeringer. De nye investeringer og behovet for hele tiden at skulle forandre sig stiller store krav til organisationen. Og det kan være en udfordring at balancere det langsigtede og transformationelle fokus med en stabil og effektiv drift. Det er her, vi kommer ind i billedet.

Styrk virksomhedens lønsomhed

Vi hjælper organisationer med at øge deres lønsomhed ved at realisere strategien, drive forandringer og reducere omkostninger. Vi sikrer eksekveringskraft og hastighed, etablerer effektive og bæredygtige organisationer og optimerer ressourceanvendelsen og samarbejdet på tværs af værdikæden. Vi indgår i tætte samarbejdsrelationer og gør en dyd ud af virkelig at kende den organisation, vi arbejder med. På den måde skaber vi resultater og gevinstrealisering samtidig med, at vi sikrer kompetenceopbygning i organisationen, så den bedre kan takle fremtidige udfordringer.

Vores fokusområder

Strategideployering
Vi hjælper med at omsætte strategi og visioner til konkrete mål, indsatser og adfærd.
Organisationsudvikling
Vi sikrer en effektiv og bæredygtig organisation, som løbende formår at udvikle sig.
Ledelse- og kulturudvikling
Vi styrker organisationens ledelseskraft og sikrer en sund udvikling af kulturen.
Projekt- og programledelse
Vi skaber en stærk eksekveringskraft og –hastighed i strategiske forandringsprojekter.
Integrationsprocesser
Vi sikrer en succesfuld integration og gevinstrealisering efter opkøbet eller fusionen.
Omkostningsreduktion
Vi reducerer omkostningerne gennem optimeret ressourceanvendelse og samarbejde på tværs af værdikæden.
Procestransformation
Vi optimerer virksomhedens arbejdsgange og sikrer reel forankring og værdiskabelse på tværs af organisationen.
Digital automatisering
Vi realiserer organisationens digitale potentiale ved at udvikle og eksekvere digitale strategier.
“Jeg har arbejdet med H&B på en række initiativer gennem de seneste år. Konsulenterne har virkelig formået at navigere i virksomheden, både i forhold til vores medarbejdere såvel som system- og procesmæssigt. Kompetencerne rammer bredt i forhold til vores udfordringer. H&B er gode til at sætte deres praktiske erfaring i spil og hjælper blandt andet med, hvordan vi strukturerer initiativerne. Derudover forstår de at rådgive os i at skære projekterne rigtigt, så vi får mest muligt ud af indsatserne. Jeg syntes de har den nødvendige fleksibilitet – uden at gå på kompromis med de ambitioner, de har på kundens vegne.”

Torben Poulsen

KONCERNDIREKTØR, SALG, SERVICE & DISTRIBUTION, SE Læs flere klientudtalelser

Beklager! Der findes ikke en mirakelkur til transformation

85 procent af de danske direktører fortæller, at transformation står meget højt på deres strategiske agenda. Alligevel lykkes kun omkring halvdelen med at realisere den tiltænkte værdiskabelse – og 70 procent formår ikke at transformere deres organisation hurtigt nok.

Vil du forbedre din virksomheds kundeoplevelser?

Artikler
Eksekvering

Strategieksekvering: Drop autopiloten!

”Strategieksekveringen går for langsomt.” Sådan lyder det fra 70% af de adspurgte direktører i vores undersøgelse af danske virksomheders succes med transformationer. Autopiloten går ofte i gang, når strategien skal ud at leve, og mens det i nogle tilfælde er den rigtige vej at gå, skaber det i andre unødvendige forhindringer, som sænker farten.

Artikler
Eksekvering

Undgå at kulturen bliver en showstopper

Strategieksekvering er ikke blot et smart ledelses-buzzword. Det er ledere og medarbejdere, der handler og tænker på en ny måde. At eksekvere succesfuldt på strategien kræver tydelighed om strategiens krav til kultur, værdier og mindset. Alligevel overser mange organisationer kulturens betydning og løber hovedet mod muren i eksekverings-blindgyder.

Artikler
Eksekvering

Undgå at strategien ender i skuffen

Er din strategi et ubeboet papirhus? Så er der måske revner i fundamentet. Et stærkt og tydeligt fundament er helt afgørende for, om strategien får et liv i organisationen, når det sidste punktum er sat. Det kræver, at man som virksomhed har en klar retning, som alle ledere og medarbejder forstår og køber ind på.