da en

Bestyrelsesudvikling hos Arla Foods

Bestyrelsen hos Arla Foods, som repræsenterer mere end 7.000 ejere, har nu en fælles forståelse af, hvad der skal til for at føre selskabets globale vision og strategi ud i livet.

Program for bestyrelsesudvikling

Arla Foods er som en af de helt store spillere i Skandinavien nødt til at rette fokus mod vækstmarkeder i resten af verden. Men ét er at tage den strategiske beslutning, noget andet er at være enige om, hvad beslutningen betyder i praksis for bestyrelsens arbejde.

Bestyrelsesformanden og den administrerende direktør besluttede at gennemføre et bestyrelsesprogram for at sikre fælles forståelse og fremtidigt fodslag.

”Vi har en målsætning om at vokse 50 procent. Det kræver, at vores bestyrelse arbejder med den rigtige dagsorden”, fortæller Henrik Damholt Jørgensen, der er sekretariat for bestyrelsen og har været projektleder undervejs.

 

Mindre spørgsmål skal uddelegeres

H&B blev koblet på som konsulenter for at sikre fremdrift i processen, bidrage med metoder og blikket udefra og sørge for, at de svære diskussioner blev fastholdt undervejs.

”Udfordringen var at få bestyrelsesmedlemmerne til at sætte den rigtige dagsorden. De er typisk meget dygtige landmænd, som føler et behov for at kunne levere, også når medlemmerne henvender sig med spørgsmål, der går meget i detaljen. Men hvis Arla Foods skal kunne rykke globalt, kræver det en bestyrelse, som sætter tid af til at sørge for, at de store strategiske dagsordener bliver ført ud i livet og som kan uddelegere de mindre spørgsmål”, siger Henrik Damholt.

 

Klar på den nye rolle

På baggrund af eksterne oplæg og frugtbare diskussioner blev bestyrelsesmedlemmerne helt klare på deres nye roller og fik skabt nogle bæredygtige strukturer til at understøtte dem. Blandt andet etablerede de en ny udvalgsstruktur og en årsplan, der fastlægger hvilke emner, der behandles hvornår.

Henrik Damholt Jørgensen oplever, at fokus i dag er langt mere rettet mod Arlas langsigtede strategiske position, end før arbejdet gik i gang. Nu handler det om at fastholde blikket og følge med de ændringer, som omverdenen kræver.

”Hvis vi vokser med den hast, vi forventer, er det ikke til at vide, hvordan bestyrelsen skal se ud om nogle år. Hvem der skal sidde der, hvor stor den skal være eller, hvordan vi kobler flere internationale ben på. Vi har ikke svarene fuldt ud, men vi har taget nogle skridt, der har fået alle til at løfte blikket og kigge i samme retning.”

 

Om Arla

Arla Foods er ejet af 12.500 landmænd i syv lande, har 19.000 medarbejdere og modtager 13,9 milliarder kilo mælk om året – svarende til en nettoomsætning på 71,42 milliarder kroner.