da en

Bestyrelsen

At være et godt bestyrelsesmedlem kræver, at man ved noget om bestyrelsesarbejde og ved, hvad virksomhedens eller institutionens kerneopgave er. Det kræver, at man ved noget om jura, som man igen og igen kommer til at tale om og må have viden om; ved noget om virksomhedens eller institutionens værdiskabelse og forretningsmodel; ved noget om de strategier og den strategiske ledelse, der nødvendigvis må gennemføres i virksomheden eller institutionen.

Endelig skal man vide noget om ledelse som begreb, fordi alt dette handler om ledelse. Man skal vide, hvis man som bestyrelsesmedlem skal kunne sige, at man har udført sit arbejde ordentligt. Bestyrelsen sætter fokus på disse centrale bestyrelsesemner.