da en

Bedre borgeroplevelse til færre midler

Afdelingen Visitation & Bestiller i Lejre Kommune gennemførte i løbet af to år en række forandringer, som fjernede ventelisterne, reducerede sagsbehandlingstiden, øgede borgertilfredsheden, styrkede medarbejdertrivslen og reducerede sygefraværet – alt sammen inden for en markant mindre økonomisk ramme.

Helle Klink stod i 2014 som ny leder i Visitation & Bestiller over for kritiske udfordringer med at vende udviklingen i afdelingen bestående af visitatorer og sagsbehandlende terapeuter. På trods af tidligere udviklingstiltag stod afdelingen i en situation med et regnskab over budgettet, lange ventelister og ventetider, højt sygefravær og manglende synergi mellem afdelingens to fagområder.

Fælles retning og hurtig sagsbehandling

Afdelingen var udfordret af, at forskellige medarbejdere løste opgaverne ud fra forskellige logikker og individuelle tilgange. H&B hjalp Visitation & Bestiller til at stille skarpt på borgeren gennem formuleringen af kerneopgaven ’hurtigst muligt selvhjulpen’, hvilket har resulteret i en fælles retning for hele afdelingens arbejde.

”Vi kan i den kommunale verden komme til at fokusere for meget på hver vores konkrete opgaver. Her har processen med H&B hjulpet os til at tænke: Hvorfor er vi her, og hvordan kan vores opgaver bedst håndteres i forhold til det? Vi er gået fra at være en organisation, hvor vi løser sager og visitationsopgaver hver for sig, til at være en organisation, hvor vi er sammen om at løse kerneopgaven med borgeren for øje,” fortæller Helle Klink.

Med udgangspunkt i kerneopgaven blev arbejdsgangene optimeret, så ventelisterne kunne afskaffes og sagsbehandlingen systematiseres. For flere af de væsentligste sagstyper er ventetiden for længste sagsbehandlingstid således reduceret med 93% fra 2014 til 2016.

 

Forbedret sygefravær, bundlinje og borgertilfredshed

Gennem processen er det blevet mere klart for medarbejderne, hvordan afdelingen i fællesskab skaber værdi. Det har bidraget til større drivkraft, forandringsparathed og bedre trivsel.

”Forløbet med H&B har været med til at skabe større motivation og drivkraft hos medarbejderne, og det har ligeledes smittet positivt af på sygefraværet, som er mere end halveret fra 2014 til 2016” fortæller Helle Klink.

Visitation & Bestiller har således været gennem flere store forandringer siden 2014, og det samlede resultat har haft en positiv indflydelse på afdelingens økonomi og den seneste borgerundersøgelse viser en fortsat fremgang i borgertilfredsheden.

”Det har jo været en fantastisk rejse, og det er noget, som i den grad kan ses på bundlinjen, samtidig med at vi yder en bedre service til lige så mange borgere,” afslutter Helle Klink.

 

Om Visitation & Bestiller

Visitation & Bestiller i Lejre Kommune visiterer og behandler borgersager i forbindelse med hjemmepleje, praktisk hjælp, hjælpemidler og lignende. Afdelingen beskæftiger 17 medarbejdere og er en del af Center for Velfærd & Omsorg i Lejre Kommune.