Tomas Lykkes seneste LinkedIn-indlæg: Salg er godt, men …!

Nogle gange kan man få opfattelsen, at der er et misforhold mellem det at levere gode kundeoplevelse og det at sælge til kunder. Det er langt fra min oplevelse. Salg er en vigtig ingrediens i at skabe den gode kundeoplevelse, og vi ved fra vore analyser, at kunder, som er blevet behovsafdækket, faktisk har en højere tilfredshed end andre kunder, uanset om de køber eller ej.

Det er sådan set meget naturligt, for grundingredienserne i god behovsafdækning er interesse, lytning, tillid, løsning etc. Alt sammen relationselementer, der er med til at forbedre kundens oplevelse af værdi.

Salg må bare aldrig bliver det eneste mål. Hvis man kun måler sine medarbejdere på salget, misser man en vigtig pointe, nemlig at kundens tilfredshed og -loyalitet er den vigtigste prioritet. Det kan gå helt galt, hvis man alene aflønner medarbejdere baseret på salg.

Salg er en vigtig og naturlig ingrediens i god service, og det er vejen til højere kundeloyalitet – hvis det bliver gjort rigtigt.

Du kan følge Tomas og se hans tidligere LinkedIn-opslag her.