Tomas Lykke på LinkedIn: Tillidsfulde ledere lykkes bedre

De bedste ledere, jeg har arbejdet sammen med, er verdensmestre i at udvise tillid til medarbejderne. De formår at få deres medarbejdere til at føle sig trygge, fordi de får mandatet til at tage beslutninger. Når medarbejderne oplever tillid, er de ikke bange for at begå fejl eller at afprøve nye ting, for de ved, at de har lederens opbakning, uanset hvad der sker.

Modsat; hvis man er utryg eller bange for at begå fejl, så bliver man defensiv og udfolder ikke sit eget og virksomhedens potentiale.

Betyder det, at ledelse bare handler om at lade medarbejdere lede sig selv? Nej, på ingen måde. Alle har behov at have en synlig leder, der giver klare rammer. En leder, som selv er rollemodel for den rette adfærd, og som er med til at inspirere og udfordre. Man har også behov for en leder, der er ærlig og siger til, hvis tingene ikke er, som de skal være. En leder man ved, hvor man har.

Mest af alt har man behov for en leder, der til stadighed formår at få medarbejderne til at føle sig betydningsfulde for virksomhedens succes.

Det er sådan, jeg forstår værdibaseret ledelse. Den værdibaserede leder forstår at få sine medarbejderne til at yde deres allerbedste ud fra rammer og tillid, fremfor regler og kontrol.

Du kan følge Tomas og se hans tidligere LinkedIn-opslag her.