Tomas Lykke på LinkedIn: Fremtidens ledere er “simplifiers”

Jeg er betaget af de ledere, som formår at tage fat i en kompleks problemstilling og forklare tingene på en let og forståelig måde uden en masse indpakning – og faktisk også helst uden brug af en masse slides.

Den ledertype trives med at gå til en tavle og tegne et billede af problemstillingen, som de ser den, og som i billeder også er i stand til at beskrive en simpel og brugbar løsning.

Disse ledere lykkes i særlig grad, fordi de formår at skære ind til sagens kerne og tricke den rigtige diskussion. Det kræver indsigt og mod at kunne være konkret og tilbyde løsninger fremfor en masse ord og slides. Og tavlen kan være magisk. Den kan skabe engagement og ejerskab hos tilhørerne, fordi man som tilhører føler, at man selv er involveret i løsningen.

Det er ikke, fordi jeg mener, at man skal aflive powerpoint, men nogle gange kan det være befriende at slippe og blot bede folk om at illustrere deres budskab i et simpelt format – fremfor en masse indpakning og ord. Tænk engang, hvor meget tid man kan spare.

Du kan følge Tomas og se hans tidligere LinkedIn-opslag her.