Tomas Lykke på LinkedIn: Følgeskab starter med omsorg

En leders fornemmeste opgave er at opnå følgeskab, dvs. oplevelsen af, at alle medarbejdere kæmper den samme kamp som ledelsen. Det kan man gøre på flere måder. Man kan som leder være handlekraftig og gå foran, eller man kan definere en motiverende vision, som giver mening for medarbejderne.

Men det nytter ikke noget, hvis man ikke har styr på den grundlæggende komponent. Forudsætningen for ovenstående er, at lederen drager omsorg for sine medarbejdere og sørger for at give dem masser af opmærksomhed, råderum og muligheden for at lykkes. De bedste ledere, jeg kender, opnår følgeskab, simpelthen fordi de i ord og handling viser, at de vil medarbejderne alt det bedste.

I den modsatte ende har man en ledelse, der ikke interesserer sig for medarbejderne, men bruger deres formelle magt til at opnå resultater, bl.a. gennem målstyring og regler. De får sjældent følgeskab. Og de skaber en helt forkert kultur. Det værste er, at de ikke opdager det, før det er for sent.

Du kan følge Tomas og se hans tidligere LinkedIn-opslag her.