Tomas Lykke på LinkedIn: Alle skal bekæmpe siloer

Mange virksomheder slås med siloer, som er ødelæggende for det tværgående samarbejde, for kundeoplevelser og for værdiskabelse. Jeg har lært to ting om siloer: For det første er de menneskeskabte, og for det andet er det pokkers svære at fjerne, når de første er bygget op.

Siloer opstår på grund at behov for kontrol, på grund af egoer og faglig stolthed eller på grund af behov for tryghed, eks. når man bliver presset. Jeg kender tre ting, der er voldsomt effektive, hvis man vil fjerne siloer:

For det første skal man starte outside-in. Det kan være stærkt silonedbrydende at drøfte kunderejser. Når man sidder på tværs af kundevendte enheder og back-stage enheder, som udgør en vigtig forudsætning for kundeoplevelsen, kan magiske ting opstå.

Dernæst skal man have fælles mål og projekter, som er gensidigt forpligtende. Man skal have mål, hvor det er helt klart, hvad de enkelte afdelinger skal levere ift., at man samlet set er en succes.
Sidst, men ikke mindst, skal man kende hinanden. Man skal kende værdikæden, man opererer i, og vide, hvad der er vigtigt for dem, man samarbejder med.

Og så handler det om “mindset”: Fremtidens leder formår at tænke og eksekvere på tværs af organisationen. Lederen, der suboptimerer, har ingen plads på holdet.

Du kan følge Tomas og se hans tidligere LinkedIn-opslag her.