Stærkt samarbejde mellem H&B og PFA om en fremtidig dansk standard for senkarrieren

H&B har sammen med PFA gennemført et solidt arbejde om udvikling og formulering af en dansk standard for senkarrieren. Standarden taler ind i og kommer med klare anbefalinger til ansvaret for både det enkelte individs eget og virksomheden. Konklusionen er klar: Det er det aktive og konstruktive samspil mellem individ og virksomhed, der sikrer den gode senkarriere for begge parter.

Standardens anbefalinger er underbygget af svar fra 2.500 privatpersoner i alderen 40-75, svar fra 200 ledere i danske virksomheder samt 6.500 kvalitative svar og to fokusgrupper.

Vi vil gerne med standarden sikre en praktisk anvendelig model, der kan støtte den enkelte i at få den senkarriere, man ønsker og samtidig sikre, at virksomheden får de gevinster i form af højere motivation, videndeling og ikke mindst produktivitet, som ellers kunne mistes.

Artikler om standarden og samarbejdet er bl.a. blevet bragt i Børsen og på PFA’s hjemmeside.

Læs artikel fra Børsen d. 10. december 2020.

Læs artikel fra PFA d. 10. december 2020. 

 

17. december 2020

Boganmeldelse: The Grit Factor