Sådan rykker du engagement og eksekvering i virksomheden – med eksperimenter

Eksperimenter er en genvej til konkrete resultater og en metode, der kan bruges til at skabe forbedringskultur og medarbejderengagement. Men hvordan griber man det lige an? Arbejdet med eksperimenter består af tre overordnede elementer.

Når man arbejder med hypotesedrevne, kontrollerede eksperimenter, handler det om at gøre det ’lille, let og live’ – en slags guidende sætning for metoden.

Grundlæggende handler det om at teste forskellige hypoteser i et kontrolleret miljø for at se effekten hurtigt og konkret. Eksperiment-tilgangen er derfor en optimal metode til hurtigt at teste og tilpasse ideer til forbedring i en lille skala – inden man går “all in” og man ruller dem ud i stor skala.

Når man skal arbejde med eksperimenter, er der tre væsentlige faser, som man skal igennem:

1.Forstå, identificér og generér:

Først og fremmest gælder det om at afsøge og forstå problemet, skabe indsigt i problemer og etablere et team. Når problemet er identificeret, data er indsamlet og teamet er samlet, skal man genere de hypoteser, som man gerne vil teste. Hypotesen skal formuleres som et såkaldt sandhedsudsagn: ”Hvis vi gør dette, så får vi dette…”

2. Eksperimentér:

Design og gennemfør kontrollerede eksperimenter. Med “kontrollerede eksperimenter” ændres der kun på få punkter, mens alle andre i organisationen arbejder videre, som de plejer. På den måde kan man efterfølgende bedst måle forskel og effekt.

3. Evaluér:

Efter endt eksperiment må man evaluere. Virkede det, eller virkede det ikke, som man havde ventet? Hvad er læringen ved det? Hvad kan justeres og forbedres til næste gang? Eller gik det så godt, at vi kan skalere det ud til flere med det samme?

 

 

”Når man arbejder med eksperimenter er det vigtigt at forstå, at et eksperiment, hvor hypotesen ikke bliver bekræftet, er lige så succesfyldt som et eksperiment, hvor hypotesen bliver bekræftet. For hvis eksperimentet ikke skaber de ønskede resultater, så bekræfter det blot, at det ikke var den rette vej at gå. Så kan man jo bruge kræfterne andetsteds,” siger Søren Strunk-Sørensen, som er director i H&B Hildebrandt & Brandi. Han hjælper en lang række virksomheder med at facilitere denne type af eksperimenter.

”Det er også værd at huske på, at når du arbejder med eksperimenter i driften i et kontrolleret miljø, så giver det en masse eksekveringskraft, fordi medarbejderne får lov at prøve ideer af – hurtigt,” understreger han.

Sat lidt på spidsen, er arbejdet med eksperimenter en ny måde at drive transformationer på, mener Søren Strunk-Sørensen. Han kalder det ”et opgør med den traditionelle måde at tænke i løsninger på” og peger på de fem stærkeste argumenter for at eksperimentere:

  • Opgør med langtrukne, energiforladte business-cases
  • Opgør med den indbyggede frygt for at fejle
  • Opgør med, at forandringer er noget, som skal drives af få
  • Opgør med, at forandringer drives gennem tal og regneark – frem for mennesker og engagement
  • Opgør med de lange gennemløbstider for projekter og ideer

 

Hør mere

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så ring eller skriv gerne.
Søren Strunk-Sørensen
Associate Partner
Mikkel Eriksen
Senior Partner
Jens Parbo Jensen
Engagement Partner
Tomas Lykke
Senior Partner