da en

Andelsselskaberne har behov for at udvikle deres ejermodel

Vi har i H&B haft den glæde at arbejde med en række stærke andelsselskaber om at udvikle deres ejerskab og ejermodel, så de harmonerer med den tid, vi lever i og går i møde. I magasinet ’Andelsselskaber – Ejerskab for fremtiden’ deler ud af vores erfaringer.

Danske andelsselskaber er en succeshistorie i dansk og internationalt erhvervsliv, men stigende konkurrence og øget globalisering presser andelsselskabernes evne til at skabe værdi. Derfor er det vigtigt, at andelshaverne løbende stiller skarpt på ejermodellens værdiskabelse og bæredygtighed, og at de i fællesskab definerer, hvad det vil sige at være andelsselskab og andelshaver.

Der ligger ofte en særlig udfordring i at opstille og lede en proces, der involverer og skaber rum for beslutninger og handlekraft blandt andelshaverne. Det kræver visionære evner, politisk tæft og diplomatisk snilde blandt de valgte bestyrelses- og repræsentantskabsmedlemmer.

I magasinet ’Andelsselskabet – Ejerskab for fremtiden’ deler vi ud af vores erfaringer.

Magasinet henvender sig til alle med interesse i andelsselskaber: andelshavere, medlemmer af repræsentantskaber, bestyrelsesmedlemmer samt topledelser i andelsselskaber. Formålet er at inspirere og gøre arbejdet med at udvikle ejerskabet i andelsselskaber mere tilgængeligt.

God læselyst!