da en

Vækststrategi for Aarhus Havn

Aarhus Havn har været igennem en proces, hvor de med bred involvering af medarbejderne har udviklet en vækststrategi, der skal vise retningen for vækst og fremtidsrette organisationen.

Behov for ny forretningsstrategi

I årene efter finanskrisen mærkede Aarhus Havn konsekvenserne af lavkonjunkturen med faldende godsmængder og mindre aktivitet til følge. Over en årrække faldt omsætningen med næsten 20%.

Med øget optimisme hos kunder og udsigten til højere global og national vækst, ønskede Aarhus Havn en forretningsstrategi, der kunne bidrage til at øge værdiskabelsen på kort og lang sigt gennem udvikling af nye og eksisterende forretningsområder samt en mere effektiv og fleksibel udnyttelse af den eksisterende kapacitet.


Strategiske nøglespørgsmål afstemt med bestyrelse

Med en forholdsvis ny bestyrelse, der bestod af både repræsentanter fra det offentlige og det private erhvervsliv, var der behov for både at give bestyrelsen dybere indsigt samt afstemme vækststrategiens hjørneflag.

”Processen og metoden var ambitiøs og ramte både ledelsen og bestyrelsen rigtig godt. H&B viste god forståelse for havnens udgangspunkt og det kommunale ejerskab, mens bestyrelsens involvering i strategien skabte en fælles forståelse”, fortæller borgmester og bestyrelsesformand, Jacob Bundsgaard.

”Det var vigtigt med en faktadrevet proces, der kunne give et fælles overblik. Der var vigtig læring i det for både ledergruppen og bestyrelsen, og med en afstemt forståelse af markedet, kunderne og organisationen, var det nemmere at blive enige om de strategiske nøglespørgsmål og skabe et fælles ejerskab for strategi og proces”, supplerer havnedirektør Jakob Flyvbjerg Christensen.


Bred involvering i fastlæggelse af strategisk retning

Med afstemte rammer for både udvikling i vækst og organisation, igangsatte Aarhus Havn en proces, hvor en stor del af organisationen blev involveret i at skabe formål og retning inden for 12 strategispor.

”Medarbejdernes involvering har givet energi og generelt øget kompetenceniveauet ift. tilgang til projekter samt skabt en ny måde at forstå og snakke om strategi på. Sporene har skabt et nødvendigt fokus, men også en ramme til at prioritere ud fra på alle niveauer, da vi har gjort strategien nærværende med indsatser og mål på både afdelings- og individniveau”, fortæller Jakob Flyvbjerg Christensen.


Sikring af fast taktslag gennem programledelse

Efter bestyrelsens enstemmige godkendelse af strategien, skulle strategiens indsatser nedbrydes, mens afledte investeringer og budget for de kommende år skulle fastlægges. Til at understøtte implementeringen blev det ligeledes besluttet, at en programledelse skulle sikre fremdrift gennem en fast og frekvent opfølgning.

”Fokus og et fast taktslag gennem programledelse kræver investeringer, men er nødvendigt og har forberedt os på det lange, seje træk, det er at ændre. Vi kan allerede nu se, at trivslen er forbedret, mens vi også har fået en række gennembrud i både eksisterende og nye forretningsområder, hvor der nu er foretaget langsigtede økonomiske investeringer”, fortæller Jakob Flyvbjerg Christensen.

Om Aarhus Havn

Aarhus Havn er en kommunal selvstyrehavn, der leverer infrastruktur og servicer, som sikrer bevægelsen af fragt. Havnen danner grundlag for ca. 10.000 arbejdspladser og er landets største containerhavn. I 2015 omsatte virksomheden for 246 mio. kr. og genererede et overskud på 84 mio. kr., mens balancen var på 2.093 mio. kr.