Fusionsramt? Sådan lykkes du med at realisere synergier i fusioner

Hvis I vil sikre succes med jeres fusion, kræver det, at I investerer up-front. Mange undervurderer planlægningen af integrationen, men det er her, hele fundamentet bygges. Sørg for at træffe de store beslutninger hurtigt, investér tidligt i at skabe et stærkt og samarbejdende ledelsesteam, og sikr god planlægning gennem mobilisering af et solidt hold af projektledere. Fusionsarbejde er et håndværk, som kræver kompetence, grundighed og ledelse.

Kulturcaféer – værdiskabende kulturudvikling

En stærk og understøttende kultur og god ledelse heraf er ækvivalent med værdiskabelse i virksomheden. Sådan er der argumenteret siden 80’erne, og det måske mest håndfaste bevis herpå er den stadig større rolle, som virksomhedskulturen spiller i den samlede vurdering af virksomheden for eksempel i forbindelse med et salg. Trods kulturens vigtige rolle får den ofte lov til at leve sit eget liv i virksomheden. Med denne tilgang kan kulturen udvikle sig i mere eller mindre favorable retninger, i takt med at virksomheden vokser, påvirkes af skift i de eksterne omgivelser og får nye medarbejdere eller ledere ombord.

Sammenhængskraft i den globale organisation

Et stærkt fokus på identitet, kultur og værdier giver globale organisationer den samlende handlingskraft, der skal til for, at de kan realisere deres fulde potentiale i uforudsigelige markeder og omgivelser. Denne artikel beskriver med bidrag fra Peder Tuborgh, administrerende direktør i Arla Foods(Arla), det målrettede arbejde med tilblivelsen af værdisættet ’Our Character’ som et afgørende element i skabelsen af sammenhængskraft i en global organisation i vækst.

Vil du høre mere om, hvad der rører sig i H&B?