Bestyrelsen om 50 år

Kraftige konjunkturudsving, øget globalisering og digitalisering, og en stadig mere omfattende regulering har øget kravene til bestyrelser og måden, de udfylder deres rolle på. Det handler denne artikel om.

En tryg udvidelse af ejerkredsen

Airteam stod over for et generationsskifte og havde i den forbindelse brug for en kompetent rådgiver til at udarbejde en kommerciel Vendor Due Diligence (VDD). airteam stillede det krav, at rådgiveren havde forståelse for virksomhedens DNA og potentiale. Valget af rådgiver faldt på H&B.

Bestyrelsesevaluering øger præstationen

Undersøgelser viser, at bestyrelsesevalueringer med stor sandsynlighed forbedrer bestyrelsens præstationer. Det drejer sig om en kontinuerlig udviklingsproces, som indebærer, at bestyrelser bestandig må arbejde med spørgsmål vedrørende bestyrelsens formål, ressourcer og effektivitet.

Bestyrelsesevalueringer sikrer værdiskabelsen

Undersøgelser viser, at de bedste og mest effektive bestyrelser tager afsæt i regelmæssige og kritiske evalueringer af eget arbejde for at sikre højest mulig værdiskabelse. Bestyrelsesevalueringer er en kontinuerlig udviklingsproces, som indebærer, at bestyrelser bestandig må arbejde med spørgsmål vedrørende egen præstation, effektivitet og kompetence.

Den effektive bestyrelse

Danske virksomheder arbejder i bred forstand med at blive mere effektive. En undersøgelse fra Center for Ledelse blandt 1000 danske ledere påviser, at ni ud af ti virksomheder løbende arbejder med tiltag for at blive mere effektive og produktive, mens næsten alle har som mål at øge produktiviteten. I denne artikel beskæftiger os med effektivitet i et bestyrelsesperspektiv.

Porteføljeledelse: I topledelsens perspektiv

Formålet med porteføljeledelse er at sikre, at organisationens strategiske mål understøttes af de rigtige projekter. Porteføljeledelsen skal sikre overblik, effektiv beslutningstagning og projektstyring samt balancering af igangsatte udviklingsprojekter og daglig drift.

Vil du høre mere om, hvad der rører sig i H&B?