da en

Strategiprocessen handler om den rette melodi

Forretningsstrategien er et af toplederens vigtigste ledelsesværktøjer. Den sikrer, at forretningen retter sine ressourcer, prioriteter og handlinger mod et fælles mål. Den sikrer at orkestret spiller sammen. Som topleder er det din opgave at komponere den rette melodi og sætte orkestret sammen på den bedste måde. Det gør du med en værdiskabende strategiproces.

Udgangspunktet for strategiprocessen er at vurdere forretningens udfordringer og potentialer. Disse kan både være funderet i interne styrker og svagheder og i eksterne trusler og muligheder.

For at få det reelle billede, kræver det, at man udfordrer sig selv og kigger ud i fremtiden – ikke blot til næste kvartal. I mange industrier spiller data og teknologi en afgørende rolle for udviklingen af værdikæden. Dette giver både enorme muligheder og enorme trusler.

Kommer du på forkant med denne udvikling, kan du lave en strategiproces med stor energi og stræben. Kommer du derimod på bagkant, er forandringsenergien en brændende platform. Uanset hvad, så er det toplederens ansvar at kunne diagnosticere situationen og have modet til at tage konsekvensen.

Illustrationen viser de klassiske faser i en strategiproces og de grundlæggende spørgsmål der besvares undervejs:

Strategiprocesser

Forstå situationen og test din forståelse

Strategiprocessen starter med at forstå, hvor virksomheden er i dag. Det er afgørende, at du er i stand til at afkode forretningens situation for at definere, hvordan I bør gennemføre strategiprocessen, hvor hurtigt I bør gøre det, med hvilket fokus og med hvem.

Som topleder har man typisk en god fornemmelse for virksomhedens ståsted allerede før, analysen går i gang. Derfor er det vigtigt at udfordre ens egen tankegang og forståelse. Ellers kan man let komme til at sidde fast. Dette kræver indsigt og mod.

Havde Kodak for eksempel indblik i potentialet for digitalkameraer? Sad Lehman Brothers inde med analyser af markedsrisiko? Og kendte Blockbuster potentialet for online streaming? Det gjorde de naturligvis, men de vurderede alle forkert.

Der er ganske enkelt en grund til, at strategiprocesser ofte starter med analyser. Det gælder om at blive klogere, inden de afgørende valg træffes. Og som eksemplerne illustrerer, gælder det i lige så høj grad om at have modet til at handle, gøre noget nyt og tænke anderledes.

I mange år har virksomheder arbejdet med SWOT-analyse, men betydningen for selve strategiprocessen er måske mindre kendt. Implikationen kan man udlede ved at se på hvert hjørne af SWOT-matricen. Der finder man nemlig de fire arketypiske strategiprocesser, som alle er defineret ud fra et unikt udgangspunkt: Oprydning, Turnaround, Diversificering og Vækst.

Disse strategiprocesser har hver deres karakteristika – både i form af det forretningsmæssige fokus og måden de gennemføres på. Hvis du er i tvivl om, hvilken proces du står overfor, så prøv at skitsere virksomhedens situation og vurdér, hvilken kvadrant i matricen der skal fylde mest. I praksis vil man typisk opleve en kombination med hovedvægten på én eller to af arketyperne.

SWOT-analyse af strategiprocesser