da en

Årsskrift 2020: Spænd sikkerhedsbæltet

Det amerikanske præsidentvalg er den helt afgørende begivenhed, som vil præge hele 2020. Donald Trump vil tage alle midler i brug for at undgå, at han bliver en parentes i historien. Handelskrigen med Kina vil formodentligt blive endeligt afsluttet, men afslutningen vil blot blive startskuddet til, at en ny front åbner – Europa. Den amerikanske infrastruktur er nedslidt, og der er endnu ikke igangsat forbedrende initiativer – noget som Donald Trump ellers tidligere har stillet i udsigt. Når forbedringerne bliver igangsat, vil det sætte yderligere gang i den amerikanske økonomi og dermed resten af verden.

Et andet vigtigt område i 2020 er teknologien, som giver stadig flere muligheder. Kunstig intelligens, robotter og big data kommer for alvor til at skabe et forspring for de virksomheder, der tager teknologierne aktivt i brug. Og i 2020 vil nye teknologier blive taget i brug overalt, og den tendens vil også vise sig ind i 2020’erne.

Der vil i 2020 være et endnu stærkere pres på lederen for at skabe resultater – uden at gå på kompromis med etikken. Samtidig skal vi være klimabevidste – og bæredygtighed i mange dimensioner er i flere brancher nu en central konkurrenceparameter.

Der skal altså betrædes nye veje. Og der skal eksperimenteres. Det gælder om at afprøve nye initiativer i lille skala, før de rulles ud i hele virksomheden eller organisationen. En leder skal derfor være åben og villig til at involvere medarbejderne i endnu højere grad end tidligere.