da en

Etablering af shared servicecenter i Polen

Unifeeder skulle samle back-office-funktioner fra ni forskellige lande i ét shared servicecenter i Polen. H&B sikrede en menneskelig og driftssikker omstruktureringsproces.

Effektivt og menneskeligt sammenlægning

På et marked præget af intens priskonkurrence, besluttede logistikvirksomheden Unifeeder at samle de administrative opgaver fra ni landekontorer i ét shared servicecenter i Polen

Unifeeder savnede hjælp til at planlægge omstruktureringen, så afskedigelser, rekrutteringer og flytning af opgaver blev gennemført både effektivt og menneskeligt – samtidig med, den daglige forretning fortsætte i højeste gear.

”Vi skulle skabe en mere skalérbar back-office-model, der kunne matche vores omskiftelige marked. Og samtidig sikre en effektiviseringsgevinst ved at samle de administrative processer i ét frem for i mange lande,” fortæller Ömer Ceran, project manager i Unifeeder og en del af projektgruppen for omstruktureringsprocessen.

”Men vi savnede rådgivning til den komplekse proces, så vi både tog hensyn til medarbejderne og kunne holde forretningen kørende, mens processerne blev flyttet over landegrænserne. H&B blev kontaktet, fordi de kan designe hårde forretningsprocesser på en menneskelig måde.”

 

Implementering over al forventning

Sammen udarbejdede vi en nøjagtig omstruktureringsplan for, hvordan funktionerne i de forskellige nordeuropæiske lande, skridt for skridt skulle, afsluttes og samtidig startes op i et samlet servicekontor i Polen. Herunder en kommunikationsstrategi, der klædte landecheferne på til at lukke processerne og foretage de i alt 55 opsigelser, og som instruerede det eksisterende kontor i Polen i opbygningen og rekrutteringen til det nye centrale center.

”I dag er alle opgaver flyttet, og det er gået over al forventning. Det skyldes en ekstremt veltilrettelagt plan baseret på en solid forståelse for forandringsledelse, risikostyring, de menneskelige omkostninger, samt de hårde forretningsprocesser,” siger Kurt Weis, Unifeeders programleder på omstruktureringen og opbygningen af shared servicecenter.

”H&B’s plan har været så gennemarbejdet, at vi under implementeringen ikke selv har skullet detailstyre. Derfor har gennemførelsen og forankringen kunnet foregå på et mere pragmatisk niveau. Det har givet stor sikkerhed i hele omstruktureringen”, siger han.

Også Unifeeders CFO, Jesper Uldbjerg, kalder det samlede projekt for en succes:

”De forretningsmæssige resultater er yderst tilfredsstillende. Projektet har givet Unifeeder en større fleksibilitet og markant økonomisk besparelse, mens servicen over for kunder og den interne organisation er forblevet intakt”, siger han.

Om Unifeeder

Unifeeder er en dansk logistikkoncern med det største og bedst forbundne feeder- og shortseanetværk i Nordeuropa. Virksomheden beskæftiger ca. 350 medarbejdere og har en årlig omsætning på ca. 3,2 mia. kr.