da en

Fra offentlig forvaltning til selvstændig virksomhed

Bedre ydelser og færre omkostninger. Det var ambitionen, da Aarhus Vand blev en selvstændig virksomhed.

Strategisk og forretningsmæssig udvikling

Aarhus Vand stod overfor et stort både kulturelt og forretningsmæssigt skift, da virksomheden i 2010 blev selvstændig. Vandselskabet, der siden 1872 havde haft til opgave at være driftsikker offentlig leverandør, skulle nu til at tænke i forretningsudvikling i forhold til levering af vand, rensning af spildevand og andre ydelser knyttet til det samlede vandkredsløb. Ydermere lå der et krav om at reducere driftsomkostningerne.

”Vi skulle til at tænke og agere som en moderne virksomhed. Fra at være en del af en offentlige forvaltning fik vi en bestyrelse og skulle arbejde strategisk og forretningsmæssigt. Vi ville være Danmarks førende vandselskab. Det krævede noget andet og mere af os og af medarbejderne, end før,” fortæller Lars Schrøder og Claus Homann, henholdsvis adm. dir. og afdelingschef i Aarhus Vand.

 

Professionelt og forstående mindset

Lars Schrøder kendte H&B fra tidligere og kontaktede rådgivningsvirksomheden for at få input til forandringsprocessen.

”Vi ved, at H&B arbejder fantastisk professionelt med både bestyrelser og virksomheder. Og at de har et forstående mindset. De formåede fra starten at udfordre os – ikke bare på at skabe en ny forretningsstruktur, men også på, hvad det krævede af os som ledelse,” siger Lars Schrøder.

H&B var med til at udvikle den overordnede strategi og at nedbryde dens pejlemærker i delstrategier, mål og handlingsplaner, som programlederne står i spidsen for at føre ud i livet. Denne tilgang har flere fordele, fortæller Claus Homann: ”Dels undgår vi topstyring og skaber god involvering, fordi ansvaret for fremdriften ligger hos medarbejderne selv. Dels bliver delstrategierne implementeret og udviklet løbende, så der hurtigt kommer konkrete resultater.”

 

Effektivisering og kvalitet

Delstrategierne handler fx om partnerskaber, produktudvikling og spildevand. Strategierne har konkret ført til udviklingen af et partnerskab med de tre største vandselskaber i Danmark omkring forskning og udvikling i vandsektoren, indvielse af et anlæg til miljørigtig fosforindsamling fra spildevand og effektivisering af selve vandleverancen. Ledelsen i Aarhus Vand er godt tilfreds. Det er på en gang lykkedes at effektivisere og skabe kvalitet, så der er overskud til fortsat udvikling, lyder det fra Claus Homann og Lars Schrøder, der dog samtidig understreger, at den markante ændring af virksomhedskulturen ikke har været uden udfordringer.

”Det er en balance på en gang at få hele organisationen med og flytte sig hurtigt. På en gang at holde fast og justere. Visionen om at være Danmarks førende vandselskab betyder fx også, at hvis vi ikke selv kan levere det bedste produkt, er det ikke os, der skal gøre det. Så må vi gå i partnerskab med dem, der kan. Eller blive dygtigere. Det kan godt skabe lidt utryghed. Men meget er allerede lykkedes. Fordi vi fra starten ikke bare har tænkt i problemløsning men i strategisk udvikling,” slutter Lars Schrøder.

 

Om Aarhus Vand

Aarhus Vand A/S indvinder, behandler og distribuerer mere end 15 mio. m3 drikkevand og renser mere end 30 mio. m3 spildevand om året fordelt på 10 vandværker og 10 renseanlæg. Selskabet har 240 medarbejdere.