da en

Årsskrift 2018: Digital transformation

Der er mange meninger og holdninger, men én ting er sikkert; Digitaliseringen ændrer adskillige forretningsmodeller og industrier. Nye digitale spillere slår igennem på markederne, før man når at stave til r-o-b-o-t, og de etablerede brancher halser efter i kapløb med udviklingen.

For fortsat at skabe værdi for kunder, medarbejdere og aktionærer er det nødvendigt, at organisationer forholder sig til de nye spilleregler på markederne. Kommer man for sent i gang, er det svært at indhente en ny agil spiller, der ikke er tynget af en stor organisation og etablerede beslutningsstrukturer, og som har digitaliseringens logik forankret i sit DNA.

I H&B’s årsskrift 2018 får du vores perspektiver på, hvad der skal til, for at organisationer kan udnytte potentialet i den digitale udvikling. Vi håber, det vil inspirere og gøre jeres arbejde med digital transformation fokuseret og værdiskabende.