Om os

Vi har siden 2004 rådgivet ambitiøse virksomheder og organisationer om strategisk ledelse og forandring med afsæt i klientens aktuelle situation og krav.

Vores målsætning er altid at skabe mest mulig klientværdi. Det gør vi ved at løse det rigtige problem på den rigtige måde – vi kalder det integreret problemløsning.

For eksempel er et strategiprojekt sjældent kun analyse, udvikling og eksekvering – der er ofte elementer af forandringsledelse, ledelsesudvikling og governance, som også skal integreres i den gode løsning. Tilsvarende indeholder eksempelvist effektiviseringsprojektet også ofte elementer af målstyring, organisering og ledelsesudvikling. Den integrerede problemløsning forener resultater her og nu med langsigtet værdiskabelse.

 

HOLDNING

Vi har en holdning til, hvad der er god – og dårlig – ledelse.

ANSVAR

For os er samfundsansvar ikke noget, man påtager sig ved særlige lejligheder. Det er en holdning og et tankesæt.

MENNESKER

Mød vores team som består af unikke profiler, der alle bidrager til klientværdien.

TEAM OG KULTUR

Vi vægter vores team højt. Ved at arbejde sammen løser vi opgaverne bedre og hurtigere.