Mød os

En karriere hos Hildebrandt & Brandi vil være præget af vores vision og ambitioner ved at stille krav om faglig og personlig udvikling. Samtidig siger vi, at en karriere i vores team skal være karakteriseret ved at være succesfuld, lærerig og sjov.

Vi tror på, at vores langsigtede konkurrenceevne som virksomhed er rodfæstet i vores evne til at lære og evne til at arbejde sammen. Derfor er hele vores måde at arbejde på fokuseret på disse elementer.  Vi tilbyder vore kolleger et læringsmiljø med faglige udfordringer, stærke teams, en veludviklet feedback-kultur og god ledelse.

Hvert teammedlems succes måles på kvalitet i leverancen, bidraget til teamet og personlig udvikling. Vi tror på, at man i en videnvirksomhed skal have fokus på videnudvikling, videndeling og at hjælpe hinanden i det daglige. Det betyder også, at vi ikke tror på stærkt individualiserede succesmål. 

Læs personlige beretninger fra fire af vores kolleger herunder.

 • Claus Tolstrup Jensen

  Hildebrandt & Brandi tager afsæt i individuelle behov, ikke bare i forhold til hvilke projekter, jeg kommer på, men også i forhold til sammenspillet mellem familie- og arbejdsliv.

  Tilvalg af stærk kultur og faglig bredde

  Efter 5 års erfaring i M&A-branchen, kom jeg via en bekendt i kontakt med Hildebrandt & Brandi og var derefter til en uformel samtale med en partner. Samtalen gjorde mig nysgerrig, særligt i forhold til virksomhedskulturen og værdierne, som jeg umiddelbart kunne forene mig med. Kulturen er funderet i respekt og hjælpsomhed, og der er højt fokus på refleksion og feedback, hvilket er afgørende for mig.

  Samtidig indebar et skifte muligheden for at udbygge bredden af min faglige profil. Her ville jeg arbejde med strategiudvikling og implementering såvel som projektledelse, og ikke kun med strategiske og finansielle analyser. Jeg så derudover et fagligt udviklingspotentiale i at kombinere mine finansielle kompetencer med strategiudvikling og dermed opleve en større helhed i projekterne. Med udsigt til en stærk fællesskabskultur, en stejl personlig læringskurve og muligheden for faglig bredde blev Hildebrandt & Brandi et nemt karrieretilvalg.

   

  Motiverende at løse klientens grundlæggende udfordring

  Siden min start primo 2015 har jeg været tilknyttet strategidomænet, hvor jeg med afsæt i grundige analyser hjælper klienterne med at løse deres strategiske udfordringer. Men ud over at tage højde for markeder, konkurrenter, økonomiske nøgletal m.m., indeholder et strategiprojekt også overvejelser om den organisation, struktur, governance, kultur, ledelse og forandring, som skal understøtte implementering af strategien. Et strategiprojekt indebærer derfor, at vi har fokus på at løse ”den grundlæggende udfordring” og på den måde sikre størst mulig værdiskabelse hos klienten. Denne tilgang til projekterne motiverer mig i høj grad. Det samme gør diversiteten i teams her hos Hildebrandt & Brandi. Vi er 30 dygtige og ambitiøse konsulenter med forskellige fagligheder, kompetencer og ikke mindst personligheder, og det skaber grobund for gensidig inspiration samt et større fælles videngrundlag. Tidligere havde jeg 200.000 kolleger, men her føler jeg, at jeg har adgang til mere viden.

   

  Harmoni mellem arbejds- og familieliv

  Jeg arbejder på projekter, som har en god balancering i forhold til at udnytte mine faglige kompetencer og samtidig favne mine udviklingspotentialer, så projekterne altid rummer ny læring – fagligt såvel som personligt. Generelt oplever jeg, at Hildebrandt & Brandi tager afsæt i individuelle behov, ikke bare i forhold til hvilke projekter, jeg kommer på, men også i forhold til sammenspillet mellem familie- og arbejdsliv. For mig er succes, når jeg har familien med – dvs. når jeg har frihed til selv at strukturere en god balance, så mit arbejdsliv harmonerer med mit familieliv.

 • Kasper Wittrup

  Jeg tror, det er vigtigt at huske på, at læringen først sådan rigtigt begynder, når man har færdiggjort universitetet...

  Meget mere end konsulent

  Da jeg for fire år siden begyndte hos Hildebrandt & Brandi direkte fra Handelshøjskolen i Aarhus, fik jeg lidt af et chok. Jeg havde færdiggjort min cand.merc. med gode karakterer og var derfor pumpet med selvtillid. Men nu fik jeg øjnene op for, at der også findes mange andre talentfulde og dygtige mennesker, som jeg kan blive inspireret af og lære rigtigt meget af. Jeg tror, det er vigtigt at huske på, at læringen først sådan rigtigt begynder, når man har færdiggjort universitetet.

  Som Management Consultant har jeg i dag fornøjelsen af at være projektleder på mange spændende og forretningskritiske projekter. Det giver en stor faglig tilfredsstillelse at være med hele vejen i vores klienters udviklingsprocesser – lige fra analyse til implementering og forankring i hverdagen. Det betyder, at vi også er der for klienten, når forandringerne skal føres ud i livet. Det stiller store krav til dine evner som rådgiver. Udover at skulle være analytisk skarp og kunne drive et projekt fremad, så er der også behov for en stor indsigt i, hvad der egentligt er på spil undervejs i en organisatorisk forandring. Populært sagt forandrer vi ikke organisationer, men mennesker.

  Jeg arbejder ikke kun som rådgiver for vores klienter. I Hildebrandt & Brandi tror vi på, at vi selv bliver klogere, når vi udvikler og deler vores viden. Jeg er medforfatter på bogen ”Ledelse – Hele Historien” sammen med fire af mine kolleger, og derudover underviser jeg på Aarhus Universitet på forretningsudviklingsfaget Applied Business Development. Læring og en smule nørderi er en central del af vores kultur, og man mærker tydeligt opbakningen, hvis man gerne vil fordybe sig i et fagligt emne.

   

  Fleksibel fritid

   

  Det er vigtigt for mig, at jeg har et arbejde, som giver plads til at have interesser ved siden af jobbet. Som rådgiver har man ofte travlt, men samtidig er det også et fleksibelt job, som gør mig i stand til at fordybe mig i andre ting end arbejde. Når jeg skal slappe af, bruger jeg en del tid på at læse bøger, primært om strategi og ledelse. Da jeg er et konkurrencemenneske, nyder jeg at spille strategiske brætspil og dyrke forskellige former for sport – heriblandt golf og senest cykling. At have mulighed for at dyrke mine personlige hobbyer giver mig overskud i hverdagen og i mit samvær med venner og familie. 

 • Sofie Teilmann Gildsig

  Hos Hildebrandt & Brandi er det nemlig individerne, som gennem det individuelle bidrag skaber virksomheden, og ikke virksomheden, der udstikker nogle rammer og kasser.

  Det rigtige værdisæt

  Da jeg for nylig blev færdiguddannet cand.oecon., var jeg afklaret omkring mine ønsker og ambitioner til mit første job. Jeg ville opleve en stejl læringskurve, have muligheden for at afprøve forskellige typer af opgaver og brancher samt være en del af et socialt og udviklende arbejdsmiljø. Jeg var ikke klar til at specialisere mig inden for ét afgrænset område via et job i industrien, men havde brug for at få stillet min nysgerrighed, og derfor føltes en karriere som management konsulent som det oplagte valg.

  I løbet af studiet stiftede jeg, via min bestyrelsespost i FACCA, bekendtskab med consulting – herunder Hildebrandt & Brandi. Til et karrierearrangement blev der spurgt til, hvorfor man skulle vælge en karriere hos Hildebrandt & Brandi frem for hos andre konsulenthuse, og da Søren Brandi svarede: ”Det kan jeg ikke svare på. Du må jo mærke efter, om det føles rigtigt for dig”, var jeg solgt. Hos Hildebrandt & Brandi er det nemlig individerne, som gennem det individuelle bidrag skaber virksomheden, og ikke virksomheden, der udstikker nogle rammer og kasser, vi som individer skal passe ind i. Dét menneskesyn og værdisæt var udslagsgivende for mig.

  Ansvar og klientkontakt på entry-level

  Siden min start primo 2016 er jeg blevet mødt med stor tillid og har fået ansvar for at drive egne interne projekter såvel som at bidrage aktivt til større klientprojekter. For mig er det motiverende, at man på entry-level hurtigt får lov til at drive store projekter og får hands-on erfaring med det samme. En uge efter min start var jeg med ude hos en klient til kick-off og har lige siden været en ligeværdig bidragsyder på projektet.

  Ud over klientprojekter arbejder jeg også på interne projekter, hvor jeg får lov til at præge virksomhedens udvikling. Lige nu driver jeg eksempelvis et internt projekt omkring udskiftning af survey-leverandør. Samtidig har jeg sammen med et par kolleger fået ansvaret for at udvikle en ny employer branding-strategi for kontoret i København. Det giver mig rigtigt meget, at jeg også er med til at udvikle Hildebrandt & Brandi som virksomhed og ikke kun arbejder på klientprojekter.

  Vi stiller krav til hinanden

  Noget af det vigtigste og bedste ved mit job i Hildebrandt & Brandi er kulturen, som handler om, at vi gør hinanden bedre. Vi stiller krav til hinanden – både i forhold til, at vi vil levere høj kvalitet på vores projekter, men også i forhold til, at vi vil udvikle os som mennesker. Vi arbejder derfor i fællesskab på at blive hele mennesker, forstået på den måde, at vi udvikler os både fagligt og personligt samtidig med, at vi stiller krav til en sund balance mellem arbejdsambitioner og privatliv. Jeg har derfor fleksibiliteten til at kunne prioritere sport, vinterbadning og aftaler med min kæreste og mine venner i hverdagen, hvilket giver mig rigtig meget energi. Det samme får jeg af at rejse, hvorfor jeg pakker rygsækken og rejser ud i verden flere gange årligt.

 • Tomas Lykke

  Det, der tiltrak mig ved Hildebrandt & Brandi var derfor det store udviklingsfokus – fokus på at udvikle sig selv, udvikle hinanden, udvikle klienten og udvikle viden.

  Karrierespring til siden

  Efter 14 års erfaring fra store danske virksomheder, senest som Kundedirektør i TDC og CCO i DONG Energy, var skiftet til en karriere som partner i Hildebrandt & Brandi umiddelbart ikke oplagt. Alligevel valgte jeg at lave et karrierespring til siden og skifte koncernledelse ud med konsulentrådgivning.

  Det skyldes, at jeg efter at have ledet programmet ”Tag ansvar for kunden” hos TDC fik blod på tanden i forhold til at drive projekter og arbejde med udviklingsagendaer. Og da jeg efterfølgende skrev min første bog som en del af projektet, var jeg bidt af at arbejde med vidensudvikling. Det, der tiltrak mig ved Hildebrandt & Brandi var derfor det store udviklingsfokus – fokus på at udvikle sig selv, udvikle hinanden, udvikle klienten og udvikle viden. I virkeligheden er vi jo et videnshus med Consulting som spin-off, og det var jeg tiltrukket af. Her fandt jeg nogle ligesindede, som ville arbejde med vidensudvikling, men som samtidig var fokuserede på, at det skulle have anvendelse i praksis.

  Frihed til at arbejde med det, jeg brænder for

  Skiftet til konsulentbranchen indebar desuden friheden til at arbejde med det, jeg brænder for. Mit fokus er kundeoplevelser og det at hjælpe klienten til gang på gang at levere den gode kundeoplevelse. Og her fik jeg friheden til at nørde med min niche, møde en masse spændende virksomheder og arbejde på nogle udfordrende projekter. Vi arbejder for ambitiøse virksomheder, og på den måde er vi også selv ambitiøse. Jeg bliver derfor motiveret af den tillid, vores klienter udviser, når de inviterer os til at hjælpe dem med deres udfordringer.

  Mod på en udfordring

  Min fordel som rådgiver er, at jeg qua min erfaring ved, hvordan man gebærder sig i en stor organisation, hvordan ledelsen tænker, og at jeg er i stand til at tale klientens sprog. Det har betydet rigtig meget for et gnidningsfrit karriereskifte for mig. Men man skal have mod på en udfordring, hvis man vil lave et lignende karrierespring til siden. Det kræver is i maven, og at man er klar til seriøs omskoling. Jeg følte mig hurtigt hjemme i virksomheden og kulturen, fordi fællesskabet er så stærkt, men rollen som konsulent tog lidt tid. Dermed ikke sagt, at det ikke er udfordringen værd – jeg nyder at nørde med vidensudvikling og hjælpe ambitiøse klienter, og så har jeg skrevet tre bøger i løbet af mine tre første år i Hildebrandt & Brandi!