Holdning

Vores vision Langsigtet ledelse i en kortsigtet verden betyder, at vi søger at skabe robuste og bæredygtige løsninger, som er holdbare på kort og langt sigt. Det betyder også, at vi har en holdning til, hvad der er god – og dårlig – ledelse.

Vores fem værdier, integritet, empati, intelligens, energi og kant, udtrykker vores holdninger og udfoldes i måden, vi arbejder på.

Når eksempelvist empati møder kant, får vi sagt det vigtige, også det, der er svært. Det gør vi på en respektfuld og konstruktiv facon, der åbner muligheder. Intelligens og integritet går hånd i hånd, fordi faglig tyngde ikke står alene. Faglighed uden holdninger fører let til rigiditet og kynisme. Omvendt fører holdninger uden faglighed lige så let til kaos og tilfældigheder. Hildebrandt & Brandi rådgiver topledelser og bestyrelser med afsæt i suveræn faglighed og klare holdninger. Energien hertil kommer fra både hjerte og hjerne.

Værdierne bidrager til, at vores rådgivning altid er funderet i en stærk faglighed og erfaring.

Klik på vores værdier herunder for at læse mere.